ม้าแคระ Pipo ขนาดเล็กสุดในฟาร์มเป็นม้าแคระสายพันธุ์ เซตแลนด์
ม้าแคระขนาดกลาง
ม้าใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.