Pipo Riding School

สมัยก่อนเมื่อพูดถึงการขี่ม้า ถือว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้ยาก และราคาแพง แต่ตอนนี้ทาง Pipo Pony Club ทำฝันของเด็กให้เป็นจริง เรามีบริการขี่ม้า และการสอนขี่ม้าแล้ว โดยครูฝึกที่มีประสบการณ์ เด็กๆจะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการขี่ม้าและได้สัมผัสกับม้าที่ Pipo Pony ซึ่งเรานำเข้ามานั้นเป็นม้าแคระสายพันธุ์เซตแลนด์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการดูและฝึกสอนมาอย่างดี และด้วยคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก้คือ เซตแลนด์เป็นม้าแคระที่มี อารมณ์ดี สุภาพ Read More