previous arrow
next arrow
Slider

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยากับการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างแห่งแรกของเมืองไทย ท่านจะได้ชมความน่ารักของฝูงม้าแคระสายพันธ์ุเชทแลนด์นำเข้าจากต่างประเทศ และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วไปได้เข้าถึงม้าได้ง่ายขึ้น