ราคาค่าเข้าปกติ Entrance Fee 

  • ผู้ใหญ่  ท่านละ 50 บาท

  • เด็ก      ท่านละ 50 บาท

ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-249555, 089-408-7124 (คุณณัฐ)

หมายเหตุ

  • เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 90 ซม. แต่สูงไม่เกิน 130 ซม. (ให้คิดราคาเด็ก)

  • เด็กที่มีความสูงเกิน 130 ซม. (ให้คิดราคาผู้ใหญ่)