ราคาค่าเข้าปกติ Entrance Fee 

ผู้ใหญ่  ท่านละ 50 บาท

เด็ก  ท่านละ 50 บาท

ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

038-249555, 089-408-7124

(คุณณัฐ)

หมายเหตุ

เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 90 ซม.

เข้าชมฟรี