ราคาค่าเข้าปกติ Entrance Fee / ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา

  • “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-249555

  • หรือแผนกการตลาด คุณนก 081-6319311

หมายเหตุ

  • เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 90 ซม. แต่สูงไม่เกิน 130 ซม. (ให้คิดราคาเด็ก)

  • เด็กที่มีความสูงเกิน 130 ซม. (ให้คิดราคาผู้ใหญ่)